WELCOME TO SULD

SHOULDER AND UPPER LIMB DEPARTMENT

The Shoulder and Upper Limb Department was established in 2008 on the initiative of M.D., Ph.D. Brzóska Roman. The main Department’s objective is the improvement and development of treatment techniques in the field of orthopedics and traumatology – especially in the area of the upper limb.

St. Luke’s Hospital

Medical Center Bielsko-Biala

St. Luke’s Hospital has been existed since 2000 and since 2011 it is located in the new, modern building on Bystrzańska street. Meanwhile, more than 25 000 surgeries were performed. Its good reputation has been making since the beggining thank to the excellent specialists in orthopaedic, sports medicine, laryngology, plastic surgery, general surgery, vascular and oncological surgery, ophthalmology and more.

Visit website

COOPERATION

Lekarze SULD aktywnie działają w kilkumiędzynarodowych organizacjach zrzeszających światowej sławy specjalistów w zakresie chirurgii barku. Wśród nich należy wymienić przedewszystkim:

EuropeanSociety for Sports Traumatology, KneeSurgery and Arthroscopy (ESSKA) – Europejskie Stowarzyszenie Ortopedii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii to działająca od ponad trzech dekad organizacja, skupiające wybitnych europejskich specjalistów w dziedzinie ortopedii. Dzięki organizowanym przez ESSKA licznym kongresom, sympozjom i konferencjom naukowym, szkoleniom i programom stypendialnym a także prestiżowym publikacjom, ortopedzi z całego kontynentu mogą dzielić się wynikami badań, nowatorskimi technikami i doświadczeniami w obszarze zainteresowań stowarzyszenia.
ESSKA oferuje swoim członkom liczne programy stypendialne, umożliwiające wizyty w jednym lub kilku spośród akredytowanych centrów dydaktyczno-szkoleniowych, obserwację pracy najznamienitszych europejskich specjalistów i zapoznanie się z nowymi technikami leczenia oraz podzielenie się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami. W roku 2018 do grona centrów szkoleniowo-dydaktycznych Stowarzyszenia dołączył Szpital Św. Łukasza w Bielsku-Białej.

Więcej o programach szkoleniowych ESSKA: https://www.esska.org/page/Fellowships

EuropeanShoulderAssociates (ESSKA-ESA) – Sekcja Barkowa Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, która skupia najwybitniejszych europejskich ortopedów, specjalizujących się w chirurgii barku, w gronie których znajduje się również dr n. med. Roman Brzóska. W latach 2016-2018 pełnił on funkcję prezesa zarządu ESA, a obecnie jest jego członkiem. ESA, jako sekcja ESSKA, również organizuje wyspecjalizowane kongresy naukowe oraz szkolenia, ma również własny program stypendialny – ESSKA-ESA Philippe Hardy Travelling Fellowship.

SociétéEuropéennepour la Chirurgie de l’Epaule et duCoude – EuropeanSociety for Surgery of the Shoulder and the Elbow (SECEC-ESSSE) – Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Barku i Łokcia, które powstało by umożliwić współpracę naukową i ustawiczny rozwój chirurgów specjalizujących się leczeniu dysfunkcji w obrębie barku i łokcia. SECEC-ESSSE zajmuje się upowszechnianiem wyników najnowszych badań, organizując cykliczne kongresy naukowe oraz kursy. Ponadto wspiera prowadzenie badań, przyznając nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz granty na badania zarówno kliniczne jak i podstawowe. Ponad to oferuje także stypendia, umożliwiające lekarzom wyjazdy studyjne do ośrodków naukowych i szpitali na całym świecie.