WORK & ACHIVEMENTS

CONFERENCES, SYMPOSIA, CONGRESSES AND COURSES

2018

Błasiak A., Powikłania infekcyjne w artroskopii rekonstrukcyjnej stawu ramiennego – 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 20-22 września, Kraków – wystąpienie

Brzóska R., Laprus H., Błasiak A., Solecki W., Arthroscopic treatment of anterior shoulder instability using extracapsular stabilization technique, 2-9 years follow-Up, 19-22 września, Genewa, Szwajcaria – wystąpienie (współautor)

Błasiak A., Sadlik B., Matlak A., Brzóska R., Whyte G., Arthroscopic Cartilage Lesion Debridement in the Knee in Preparation for Cartilage Repair: Morphologic Properties of Lesions Prepared by Standard Curette Technique are Inferior to Lesions Prepared by Specialized Chondrectomy Instruments– 18th ESSKA Congress, 9-12 maja, Glasgow, WielkaBrytania – wystąpienie

Błasiak A., Sadlik B., Matlak A., Klon W., Puszkarz M., Whyte G., Arthroscopic Cartilage Lesion Preparation in the Human Knee Using Standard Curette Technique: Morphologic Variations and Location-Dependent Qualitative Differences Demonstrated by Histologic Examination – 18th ESSKA Congress, 9-12 maja, Glasgow, WielkaBrytania – poster

Sadlik B., Błasiak A., Whyte G., Matlak A., Comparison of Cartilage Lesions Morphologic Properties Prepared by Standard Curette and Specialized Chondrectoms – 14th ICRS World Congress, 9-12 kwietnia, Makau – wystąpienie (współautor)

Sadlik B., Laprus H., Klon W., Błasiak A., Puszkarz M., Knee Cartilage Regeneration With Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Using Dry Arthroscopy In 1 Year Follow-Up – 14th ICRS World Congress, 9-12kwietnia, Makau – poster

2017

Błasiak A., Benign hypermobility joint syndrome, BHJS – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., Glenoid fractures – Arthroscopic techniques – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., RHAGL lesion – open or arthroscopic? – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., Revisions after failed posterior instability case presentation – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Sadlik B., Wiewiórski M., Barg A., Błasiak A., Puszkarz M., Valderrabano V. Dry Arthroscopy With A Retraction System For Matrix-Aided Cartilage Repair Of Osteochondral Lesions Of The Talus – 11th Biennial ISAKOS Congress, 4-8 czerwca, Szanghaj, Chiny – poster

Brzóska R., Pardala T., Treatmentalgorithm in TRAUMA CENTERS – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., BLS –alternativeway to anteriorinstabilitytreatment– 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., RHAGL lesion – open orarthroscopic? – 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., Kordasiewicz B., ArthroscopicLatarjetClinicaloutcome, complications, revisions– 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting, 4-7 paździenika, Kraków, Bielsko-Biała – wystąpienie

2016

Błasiak A., Czy to już schyłek ery autologicznych chondrocytów (ACI)?­– Knee & Ankle Current Concept, Kraków, 7-8 października – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Grzegorzewski A., Application of the BLS and “remplissage” techniques in treatment of the anterior shoulder instability – 17th ESSKA Congress, 4-7 maja, Barcelona, Hiszpania – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Grzegorzewski A., Outcomes evaluation of arthroscopic treatment of the anterior shoulder instability with use of extracapsular stabilization by using the BLS and “remplissage” techniques – 17th ESSKA Congress, 4-7 maja, Barcelona, Hiszpania – poster

Błasiak A., Złamanie guzków kości ramiennej – leczenie w asyście artroskopowej – XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa Bark: artroskopia i artroplastyka, 14-16 kwietnia, Rzeszów – wystąpienie

Błasiak A., Uszkodzenia przewlekłe stawu barkowo-obojczykowego – XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa Bark: artroskopia i artroplastyka, 14-16 kwietnia, Rzeszów – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., The results of treatment of anterior shoulder instability using arthroscopic extracapsular BLS procedure – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Arthroscopic treatment of glenoid rim fractures in acute anterior shoulder instability – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Mojżesz M., Arthroscopic of failed posterior traumatic shoulder instability treatment – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie (współautor)

Solecki W., Brzóska R., Błasiak A., Ranosz P., Mojżesz M., The results of treatment of anterior shoulder instability using arthroscopic Latarjet procedure – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Solecki W., Ranosz P., Błasiak A., Arthroscopic management of posttraumatic compression related brachial plexus palsy – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17-19 marca, Poznań – wystąpienie (współautor)

2015

Błasiak A., Ogrodowicz P, Jak poprawić wyniki chirurgicznego leczenia niestabilności przedniej na tkankach miękkich – procedury dodatkowe – I Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 20-21 listopada, Ożarów Mazowiecki – wystąpienie

Błasiak A., Grater tuberosity fractures – arthroscopic fixation – International Shoulder, Elbow, Wrist Conference, 22-24 października, Józefów – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Shoulder stabilization – indications, prcedures – Shoulder Advanced Course, 23-24 kwietnia, Česke Budejovice, RepublikaCzeska – wystąpienieilive surgery

Błasiak A., Najczęstsze patologie stawu kolanowego – Przygotowanie pacjenta do zabiegu artroskopii – Kurs artroskopii stawu kolanowego, 24-25 marca, Bielsko-Biała – wystąpienie

2014

Sadlik B., Błasiak A., Technika suchej artroskopii w leczeniu uszkodzeń chrzęstnych stawu rzepkowo-udowego – Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego z zastosowaniem technik małoinwazyjnych – Kurs dla zaawansowanych, 25-26 listopada, Bielsko-Biała – wystąpienie

Sadlik B., Błasiak A., Etiologia uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego – Leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego z zastosowaniem technik małoinwazyjnych – Kurs dla zaawansowanych, 25-26 listopada, Bielsko-Biała – wystąpienie

Maiotti M., Błasiak A., mini Battle III: SSC for instability/BLS – IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne, 9-11 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A. Pierwszy epizod zwichnięcia – IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne, 9-11 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Kapuścińska K., Błasiak A., Diagnostyka kliniczna i radiologiczna u chorych z niestabilnością stawu ramiennego – IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne, 9-11 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., Solecki W., Błasiak A., Osteoarthritis in Young Patients and Current Treatments – 16th ESSKA Congress – Instructional Course Lecture, 14-17 maja, Amsterdam, Holandia – wystąpienie (współautor)

Sadlik B., Błasiak A., Warchal B., Kotajny P., Wiewiorski M., Dry Arthroscopy for matrix-aided cartilage repair of patellofemoral lesions in soccer players, XXIII International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology. Football Medicine Strategies for Joint & Ligament Injuries, 22-23 marca, Mediolan, Włochy – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Mojżesz M., Solecki W., Remplissage technique – can we improve shoulder stabilization? – VIIth International Course in Shoulder, Elbow and Hand Surgery, 6-8 marca, Poznań – wystąpienie

Mojżesz M., Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Calcyfying tendinitis – treatment options and comparision of the techniques – VIIth International Course in Shoulder, Elbow and Hand Surgery, 6-8 marca, Poznań – wystąpienie

2013

Sadlik B, Błasiak A., Trzaska T., Dry arthroscopy for cartilage defect repair on the patella using AMIC procedure enhanced with BMAC – 2 years follow-up – 11th ICRS World Congress, 15-18 września, Izmir, Turcja – wystąpienie

2012

Błasiak A., Brzóska R., Full extracapsular anterior instability treatment – combined BLS and remplissage technique/Combinaison BLS et remplissage dans le traitement extra-capsulaire de l’instabilitéantérieure – SFA Congress Annuel, 6-8 grudnia, Lille, Francja – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Kordasiewicz B., The arthroscopic Latarjet procedure – early results of Polish experience/Latarjetarthroscopique – premiers résultatsd’unesérie polonaise– SFA Congress Annuel, 6-8 grudnia, Lille, Francja – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Can double row technique be applied in massive RC tears? –15th ESSKA Congress – Instructional Course Lecture, 2-5 maja, Genewa, Szwajcaria – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Błasiak A., Suprascapular nerve neuropathy – VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Extracapsular suture in treatment of anterior instability – BLS technique, VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Early results after arthroscopic Latarjet procedure – VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., ArthroscopicTreatment for Greater Tuberosity Avulsion Fractures case series of 7 patients – Best Paper Award –VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 29-30 marca, Poznań – wystąpienie

2011

Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Arthroscopic repair of small and medium subscapularis tear – SECEC-ESSSE Congress 2011, 15-17 września, Lyon, Francja – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Błasiak A., Why athletes have problems on AC joint? Anatomy, 12th EFORT Congress, 1-4 czerwca, Kopenhaga, Dania – wystąpienie (współautor)

Brzóska R., Błasiak A., Complementary soft tissue procedure for cuff pathologies including degenerative acromioclavicular joint changes – AC joint; Acromioclavicular joint instability: Treatment for acute instability – presentation, comparison and portal; Treatment for chronic instability – presentation and proposal, First International Congress ASTAOR, 12-13 maja, Moskwa, Rosja – wystąpienie (współautor)

Błasiak A., Wiącek R., Technika BLS w leczeniu niestabilności przedniej – VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów, 13-14 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Błasiak A., Wiącek R., Powikłania po leczeniu operacyjnym – przegląd przypadków – VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów, 13-14 października, Bielsko-Biała – wystąpienie

Brzóska R., Błasiak A., Arthroscopic repair of rotator cuff tears – V International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery, 17-19 stycznia, Poznań– wystąpienie (współautor)

Sadlik B., Błasiak A., Warchal B., Naprawa ubytku chrząstki kości skokowej techniką AMIC w artroskopii suchej – IV Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowego, Jastarnia – wystąpienie

2010

Sadlik B., Błasiak A., Trzaska T., Biological reconstruction of a chondral defect of the patellofemoral joint using dry arthroscopy – 9th ICRS Congress, 26-29 września, Sitges/Barcelona, Hiszpania – wystąpienie

Sadlik B., Solecki A., Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., The role of hamstrings quality and graft preparing method in anatomic double bundle ACL reconstruction– 14th ESSKA Congress, 9-12 czerwca, Oslo, Norwegia – poster

Solecki A., Sadlik B., Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., A review of 7 years Experience in double bundle ACL reconstruction technique – 14th ESSKA Congress, 9-12 czerwca, Oslo, Norwegia – poster

PUBLICATIONS

 • Brzóska R., Laprus H., Błasiak A., Solecki W.,Anterior shoulder instability. I treat most patients with latarjet. “Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion”. 2018; 24: 91-97; ISSN: 2300-0767; DOI: 10.19271/IRONS-00068-2018-24
 • Sadlik B., Matlak A., Błasiak A., Klon W., Puszkarz  M., Whyte G.P., Arthroscopic Cartilage Lesion Preparation in the Human Cadaveric Knee Using a Curette Technique Demonstrates Clinically Relevant Histologic Variation. “Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery”. 2018; Jul; 34(7): 2179–2188; ISSN: 1526-3231; DOI: 10.1016/j.arthro.2018.01.049
 • Błasiak A., Whyte G.P., Matlak A., Brzóska R., Sadlik B.,Morphologic Properties of Cartilage Lesions in the Knee Arthroscopically Prepared by the Standard Curette Technique Are Inferior to Lesions Prepared by Specialized Chondrectomy Instruments. “American Journal of Sports Medicine”. 2018; 46(4): 908-914; ISSN: 0363-5465; DOI: 10.1177/0363546517745489
 • Sadlik B., Jarosławski G., Puszkarz M., Błasiak A., Oldak T., Gładysz D., Whyte G., Cartilage Repair in the Knee Using Umbilical Cord Wharton’s Jelly–Derived Mesenchymal Stem Cells Embedded Onto Collagen Scaffolding and Implanted Under Dry Arthroscopy. “Arthroscopy Techniques”. 2017; Dec; 7(1): e57-e63; ISSN: 2212-6287; DOI: 10.1016/j.eats.2017.08.055
 • Lafosse L., Leuzinger J., Brzóska R., Métais P.L., Clavert P., Nourissat G., Walch G.,Complications of arthroscopic latarjet: a multicenter study of 1555 cases. “Journal of Shoulder and Elbow Surgery”. 2017; 26(5): e148; ISSN: 1058-2746; DOI: 10.1016/j.jse.2016.12.007
 • Barth J., NeytonL.,Boileau P., Métais P., Nourissat G., Clavert P., Walch G., Lafosse L., Brzóska R., Leuzinger J. Les butées de type Latarjet sous arthroscopiesont-ellespositionnéescomme à cielouvert? “Revue de ChirurgieOrthopédique et Traumatologique”. 2016; Nov; 102(7): S165; ISSN: 1877-0517; DOI: 10.1016/j.rcot.2016.08.214
 • Metais P., Clavert P., Barth J., Boileau P., Brzóska R., Nourissat G., Leuzinger J., Walch G., Lafosse L.; French Arthroscopic Society. Preliminary clinical outcomes of Latarjet-Patte coracoid transfer by arthroscopy vs. open surgery: Prospective multicentre study of 390 cases. “Orthopaedics and Traumatology: Surgery and Research”. 2016; Dec; 102(8S): 271-276; ISSN: 1877-0568; DOI: 10.1016/j.otsr.2016.08.003
 • Sadlik B., Kołodziej Ł., Błasiak A.,Szymczak M., Warchał B., Biological reconstruction of large osteochondral lesions of the talar dome with a modified “sandwich” technique: Midterm results, “Foot and Ankle Surgery”. 2016; Sep; 23(4): 290-295; ISSN: 1268-7731; DOI: 10.1016/j.fas.2016.09.001
 • BrzóskaR., BłasiakA.,SoleckiW., RanoszP., MojżeszM., Arthroscopic treatment of proximal humeral fractures. “Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion”. 2016; 15: 39-45; ISSN: 2300-0767; DOI: 10.19271/IRONS-00012-2016-15
 • Sadlik B., Błasiak A., Barg A., Valderrabano V., Wiewiórski M., Dry Arthroscopy With a Retraction System for Matrix-Aided Cartilage Repair of Osteochondral Lesions of the Talus.Foot and Ankle International”. 2015; Mar; 36(3): 339-343; ISSN: 1071-1007; DOI:10.1177/1071100714557521
 • Sadlik B., Błasiak A.,Biological reconstruction of osteochondral defects in the talar dome: Early results. “Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”. 2013; Jan; 8(1): 42-50; ISSN: 1897-2276
 • Błasiak A, Mojżesz M., Brzóska R., Solecki W., Binkowska A.,Results of arthroscopic treatment of rotator cuff tear with the resection of symptomatic acromioclavicular joint with degenerative changes. “Polish orthopedics and traumatology”. 2013; Nov; 78(4): 229-234; ISSN: 0009-479X
 • Błasiak A., Sadlik B., Brzóska R.,Injuries of the distal tibio-fibular syndesmosis. “Polish orthopaedics and traumatology”. 2013; Jun; 78(17): 139-150; ISSN: 0009-479X
 • Błasiak A., Brzóska R.,Full extra-capsular anterior instability treatment – combined BLS and remplissage technique. “Revue de ChirurgieOrthopédique et Traumatologique”. 2012; Dec; 98(8): S454; ISSN: 1877-0517; DOI: 10.1016/j.rcot.2012.10.046
 • Błasiak A., Brzóska R.,Kordasiewicz B., The arthroscopic Latarjet procedure – early results of Polish experience. “Revue de ChirurgieOrthopédique et Traumatologique”. 2012; Dec; 98(8): S454-S455; ISSN: 1877-0517; DOI: 10.1016/j.rcot.2012.10.047
 • Bahurel J., Brzóska R.,Ciurea V., Toussaint B.,Traitementarthroscopique des disjonctionsacromio-claviculaireschroniquesstade 3,4 et 5 de Rockwood: à propos de 27 cas avec un recul d’un à huit ans. “Revue de ChirurgieOrthopédique et Traumatologique”. 2012; Dec; 98(8): S449; ISSN: 1877-0517; DOI: 10.1016/j.rcot.2012.10.031
 • Brzóska R.,Błasiak A., Hldaki W., Streit J.J., Toussain B., Solecki W.,Arthroscopic Bankart Repair Using Extracapsular Suture Between the Glenohumeral Ligaments and Subscapularis Tendon (BLS Technique). “Techniques in Shoulder & Elbow Surgery”. 2012; Jun; 13(2): 86-89; ISSN: 1523-9896; DOI: 10.1097/BTE.0b013e3182499ee2
 • Lafosse L., Brzóska R., Toussaint B., Gobezie R.,The outcome and structural integrity of arthroscopic rotator cuff repair with use of the double-row suture anchor technique. Surgical technique. “Journal of Bone and Joint Surgery”. 2008; Oct; 90 Suppl 2 Pt 2: 275-286; ISSN: 0021-9355; DOI: 10.2106/JBJS.H.00388
 • Lafosse L., Van RaebroeckxA., Brzóska R.,A New Technique to Improve Tissue Grip: “The Lasso-Loop Stitch”. “Arthroscopy – Journal of Arthroscopic and Related Surgery”. 2006; Nov; 22(11): 1246.e1-1246.e3; ISSN: 0749-8063; DOI: 10.1016/j.arthro.2006.05.021
 • Brzóska R., Laprus H., Michnikowski P., Ranosz P.,Biomechanics in Knot Tying. In: Akgun U., Karahan M., Randelli P., Espregueira-Mendes J. (eds), Knots in Orthopedic Surgery. Springer, Berlin, Heidelberg 2018, pp. 33-45, ISBN: 978-3-662-56108-9, DOI: 10.1007/978-3-662-56108-9
 • Brzóska R., Laprus H., Ranosz P. Kłaprocz P., Rynkiewicz T., Management of Failed Posterior and Multidirectional Instability Repair. In: Milano G., Grasso A., Calvo A., Brzóska R. (eds), Management of Failed Shoulder. Springer, Berlin, Heidelberg 2018, pp. 23-34, ISBN: 978-3-662-56503-2; DOI: 10.1007/978-3-662-56504-9
 • Sadlik B., Puszkarz M., Błasiak A.,Biological Reconstruction in Patients with Osteochondral Defects: Postoperative Management and MRI Monitoring. In: Gobbi A., Esperegueira-Mendes J., Lane J.G., Karahan M. (eds), Bio-orthopaedics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelerg 2017,  pp. 587-598,  ISBN: 978-3-662-54180-7, e-ISBN: 978-3-662-54181-4; DOI: 10.1007/978-3-662-54181-4_47
 • Brzóska R., Solecki W., Błasiak A.,Arthroscopic Anatomy of the Shoulder. In: Randelli P., Dejour D., van Dijk C., Denti M., Seil R. (eds), Arthroscopy: Basic to Advanced. Springer, Berlin, Heidelberg 2016, pp. 431-440, ISBN: 978-3-662-49374-8; DOI: 10.1007/978-3-662-49376-2_33
 • Milano G., Grasso A., Calvo A., Brzóska R. (eds), Management of Failed Shoulder Surgery, Springer, Berlin, Heidelberg 2018, ISBN: 978-3-662-56503-2; DOI: 10.1007/978-3-662-56504-9
 • Brzóska R., Calvo A., Carnero P., Janusz P., Jermolajevas V., Lafosse L., Lafosse T., Laprus H., Lorbach O., Ranosz P., Rodriguez A., Zurita N., Extra-articular Shoulder Endoscopy: A Review of Techniques and Indications. In: Kerkhoffs G.M.M.J., Haddad F., Hirschmann M.T., Karlsson J., Seil R. (eds), ESSKA Instructional Course Lecture Book: Glasgow 2018, Springer, Berlin, Heidelberg 2018, pp. 171-186, ISBN: 978-3-662-56126-3; DOI: 10.1007/978-3-662-56127-0_13
 • Brzóska R., Solecki W., Deranlot J., Moroder P., Martetschläger F., Saccomanno M.F., Milano G.,Posterior Shoulder Instability (ICL 15). In: Becker R., Kerkhoffs G., E. Gelber P., Denti M., Seil R. (eds), ESSKA Instructional Course Lecture Book. Springer, Berlin, Heidelberg 2016, pp. 155-166; ISBN: 978-3-662-49113-3; DOI: 10.1007/978-3-662-49114-0_14
 • Brzóska R., Błasiak A., Huijsmans P.E., Miniaci A., Porcellini G., Solecki W., van der Straeten C. Osteoarthritis in Young Patients and Current Treatments. In: Zaffagnini S., Becker R., Kerkhoffs G., Espregueira Mendes J., van Dijk C. (eds), ESSKA Instructional Course Lecture Book. Springer, Berlin, Heidelberg 2014, pp. 3-17; ISBN: 978-3-642-53982-4; DOI: 10.1007/978-3-642-53983-1_1